Bra att veta

Vi kommer här samla all tänkbar information man söker när en nära anhörig blir sjuk. Det kan vara allt från kontakt med bank, fullmakter som bör skrivas, instanser att kontakta. Vilken hjälp finns att tillgå? Vilka rättigheter har vi?