Framtidsfullmakt

Genom att skriva en Framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017.

Skriv ut Framtidsfullmakt

Fullmakt Patientnämnden Region Kalmar Län

Kan du inte företräda dig själv för anmälan av problem inom vården måste en fullmakt ges till till den som ska företräda dig.

Skriv ut Fullmakt Patientnämnden Region Kalmar Län

Anmälan av problem inom vården Region Kalmar Län

Skriv ut Anmälan