Detta har vi gjort under hösten

27/9 Möte med ledningsgruppen

för uppföljning av föreläsningen på Bryggaren 16-17/9

31/10 Möte med SD

18/11 Möte med Westervikspartiet

9/12 Möte med KD

Vi har även under hösten fört samtal med socialisterna. 

Vi kommer att återkomma i mitten/slutet av januari 2020 med tid för informations möte.

Bra att veta

Vi kommer här samla all tänkbar information man söker när en nära anhörig blir sjuk. Det kan vara allt från kontakt med bank, fullmakter som bör skrivas, instanser att kontakta. Vilken hjälp finns att tillgå? Vilka rättigheter har vi?